Skip directly to content

TOUR DATES

The 24K Magic
World Tour
 • Dec 20 2017
  National Harbor
  Washington DC,
 • Dec 21 2017
  National Harbor
  Washington DC,
 • Dec 30 2017
  Park Theatre
  Las Vegas, NV
 • Dec 31 2017
  Park Theatre
  Las Vegas, NV
 • Jan 31 2018
  Estadio Universitario de Monterrey
  Monterrey, Mexico
 • Feb 02 2018
  Foro Sol
  Mexico CIty, Mexico

home onepage b